Co dělat, když se mnou žáci ve třídě nespolupracují?

V životě každého učitele nastanou chvíle, kdy už neví kudy kam a ptá se: „Co dělat, když žáci nespolupracují?“ nebo: „Co mám dělat, když jsou unavení či vyvolávají konflikty?“ Pojďme se na to společně podívat!

Proč žáci nespolupracují?

Důvodů existuje hned několik. Na děti, stejně jako na nás dospělé, působí vnější i vnitřní vlivy. Děti mohou být nemocné. Mohou být hladové, cítit se unaveně… Možná se jim ten den ráno, než došly do školy, něco přihodilo.

Například: Ráno byl žák úplně v pohodě a čtvrtou hodinu je protivný a věčně v opozici. Proč? Třeba jen dostal špatnou známku nebo se pohádal se spolužákem. Přišla mu posměvačná SMS nebo mu smazali obsah z Tik Toku. Ale neřekne nic, jen ‚‚prudí‘‘.

I rodinná situace má vliv na chování žáka ve škole. Ať už v rámci dnů nebo týdnů. Příchod nového sourozence, změna bydliště, rozvod rodičů nebo jen rekonstrukce pokojíčku, kdy musí dítě dočasně spát jinde a nemá klid či soukromí. Maličkosti, které nevidíme, ale na dítě mají obrovský vliv.

Proto je důležité vnímat věci za oponou a o žáky se zajímat. Rodinné prostředí je pro děti to nejcennější, co mají, a také je nejvíce ovlivňuje. Je potřeba, abychom si uvědomili, že musíme našlapovat velmi opatrně, pokud chceme zjistit, co se dítěti děje a proč aktuálně nespolupracuje.

Jak zaujmout žáka, kterému se nechce spolupracovat?

Nejdříve začneme u sebe. Musíme se dostat do klidu a ukotvit sami sebe v tom, že ne vždy je chyba na naší straně. Podívat se na situaci z nadhledu má velký vliv na to, jak to bude v hodinách dlouhodobě vypadat. Pokud se ocitneme v krizové situaci, dříve, než začneme reagovat, se zastavíme.

Připomeňme si, že pravidelné dýchání má blahodárný vliv na naší psychickou odolnost a že se rozhodně nenecháme vytočit. Takže nádech a výdech…

Rovnou zapomeňme na metody získání si pozornosti silou, protože chceme mít s žáky do budoucna vzájemně dobré vztahy založené na důvěře, a ne na podmínkách a výhružkách. Všechny pětky a poznámky si schovejme a zkusme místo toho začít se žáky komunikovat.

A jak můžeme navázat kontakt? Stačí i obyčejný zájem skrze otázky:

  • „Honzo, vnímám, že v této hodině nejsi úplně v pohodě. Potřebuješ něco?‘‘  
  • Mohu Ti teď konkrétně s něčím pomoci, aby ses cítil líp a mohl s námi pracovat?“ 
  • „Myslíš, že s námi zvládneš tuto aktivitu?“
  • „Ne? A co bychom mohli udělat pro to, abys to dokázal“? 
  • „Chápu, že se necítíš ve své kůži. Je však potřeba, abys ve škole plnil své povinnosti. Jak to tedy uděláme?“

Jaké aktivity nebo pomůcky můžeme využít, když děti nejsou ve své kůži a nespolupracují?

V některých momentech je lepší, když nebudeme tlačit na to, aby děti začaly hned pracovat. Raději věnujme chvíli tomu, aby si odpočaly a nabraly energii. Uklidnit myšlenky a naladit se na hodinu společně je mnohem efektivnější, než tlačit a snažit se děti zapojit na sílu. A co můžeme zkusit?

Relaxační aktivity

Cviky

Můžeme si zacvičit. Zdeňka Průchová vytvořila kartičky s cviky, které jsou ideální pro odbourání stresu, strachu, nervozity, vzteku a mnoho dalších emocí, které na děti doslova útočí. Když si děti osvojí tyto techniky, mohou je samovolně používat i mimo školu, protože jim to funguje.

Pohybové aktivity do výuky

Jsou dny, kdy stačí zařadit do hodiny činnosti s pohybem. Žáci se odreagují, nabijí potřebnou energií a zapomenou na to, co je ještě před chvílí tak moc rozčílilo.

Vytřást ze sebe negativní emoce

Skvělé je zařádit si na nějakou chytlavou melodii a sklepat ze sebe všechny negativní pocity. Ideálně na takovou hudbu, která postupně zrychluje nebo zpomaluje tempo.

Molekuly

Ať už momentálně učíte jakýkoli předmět, můžete kdykoli zařadit molekuly. V hodinách matematiky můžeme žákům rozdat čísla a na povel se pak mají shluknout do skupinek žáci, kteří drží násobky dvou, tří a čtyř do tří různých skupin.

Běhací cvičení

Když nastane náhlá situace, kdy potřebujeme třídu doslova rozhýbat a nemáme připravené běhací cvičení předem, využijeme tabuli. Rozdělíme žáky do skupin a žáci z jednotlivých družstev postupně vybíhají psát výsledky na tabuli. Vyhraje ta skupina, která je nejrychlejší nebo má nejvíce správných výsledků. Jako zadání můžeme využít i cvičení z učebnic.

Motorická cvičení

Prstová gymnastika

Využíváme „prstové“ logopedické cviky, které žáci napodobují podle karet, které jim ukazuje učitel.

Řízený pohyb, hra na tělo

Používáme různé sranda pohybovky. V hudební výchově si můžeme nacvičit vlastní pohybovky v rámci poslechu a využít je v ostatních hodinách, když zrovna není den na vážná témata.

Vyčmáráme neduhy

Vykreslíme ze sebe všechny negativní pocity, doslova je vyčmáráme, zmačkáme a zahodíme. Pustit si k tomu můžeme i hudební podkres. Starším dětem můžeme povolit i sluchátka, pokud to nebude proti pravidlům školy.

Procvičování

Žáci mohou být nesví, když látce nerozumí a stydí se říci si o pomoc. Můžeme ji nabídnout celé třídě tím, že si vše ještě jednou společně zopakujeme a vysvětlíme.

Aktivity, které si zvolí sami žáci

Máme možnost si vyhradit část hodiny, ve které si každý žák může zvolit aktivitu, kterou chce. A odůvodnění necháme na dětech. Jestli si vyberou kartičky s násobilkou, protože je pro ně snadná, anebo dělení se zbytkem ve skupině se spolužáky při hře Já mám kdo má. Jestli si vyberou pracovní list k vyplnění, protože nechtějí komunikovat s ostatními nebo domino či loto. 

Volíme aktivity tak, aby každý žák zažíval opakovaně úspěch.

Oblíbené pomůcky

Tak tady máme spoustu možností dle potřeb žáka. Někteří žáci potřebují zklidnit, tak můžeme využít různé spinnery, hlavolamy, přesýpací hodiny, míčky do ruky a masážní míčky… Jiní žáci potřebují podpořit výukovými pomůckami. Ale začaly se objevovat pomůcky, se kterými se v běžných školách nesetkáváme dlouho a to jsou například protihluková sluchátka či balanční stolička.

Když žáci nespolupracují, máme skvělou pomůcku do matematiky a na přestávky. Známé stavebnice Lego, Cheva apod.! Děti se u nich uklidní, samovolně soustředí a zároveň je lze použít do výuky.

Pracujeme vždy s celou třídou

Když chceme žáky podpořit, rozhodně neupozorňujeme na chování jednoho konkrétního žáka nebo na partu ‚‚zlobilů‘‘. Dáváme si pozor, abychom v hovorech žáky neškatulkovali a nedávali jim nálepky: „No to je jasný, Kuba je popleta“, „A jako vždycky, Nejedlý nedává pozor!“, „Na soutěž s námi pojede zase Anežka, protože je nejchytřejší.“

Tyto věty zaručeně zabijí všechny vazby mezi učitelem a žáky. Nálepkování a porovnávání žáků mezi sebou do kvalitních škol nepatří. Zabíjíme tím nejen jakoukoliv snahu dětí o to být úspěšné, ale především jejich sebevědomí a vztah k nám. A vztahy, jak víme, jsou alfou a omegou pro to, aby se žáci cítili bezpečně a mohli se učit.

Zažít nudu? Vadí!!!

Někdy se nám stane, že například nadaní žáci často bojkotují spolupráci, protože se nudí. Bývají zvídaví a ve výuce jim jednoduše něco chybí. Zkusme přidat do hodin trošku té badatelské činnosti, práce s aplikacemi a zapojit tyto děti do dění v hodině. (A nejenom ty nadané, ale ideálně všechny děti!)

Děti často nespolupracují, když chybí ta správná vazba mezi učitelem a žákem. Vrhněme se do aktivit, které baví děti a je u nich kopec srandy. A ideální stav bude, když se zapojíme také. 

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil

Pokud nechceme být jako král Půlnočního království, dejme si pozor na to, co říkáme i v napjatých situacích. Držme slovo a neslibujme, co nemůžeme splnit. Děti jsou vnímavé a moc dobře si pamatují, když jim něco slíbíme. I taková drobnost, jako změna plánů, může v dětech probudit nedůvěru a zakopat cestu, která nás spojuje.

Mysleme na to, abychom k žákům byli otevření, komunikovali s nimi narovinu a zajímali se o to, kdo jsou, co je baví či co se právě děje u nich ve vnitřním světě (v hlavě). Na základě těchto informací pak plánujme výuku tak, aby děti bavila.

Říká se, že na světe není bylina, aby k něčemu nebyla. A tak je tomu i s metodami výuky. To, co jednomu učiteli přijde jako nesmyslné, druhý považuje za nejlepší nápad. Ale ať už si zvolíme jakoukoli aktivitu, jde o náš přístup, aktuální naladění a otevřenost k situaci, kterou chceme řešit. Buďme přívětiví, spravedliví a důslední. Vzdělávejme se a nebojme si říct o pomoc.

Za ty spokojené děti a skvělé hodiny naše snaha stojí! 🙂

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *