Materiály ke stažení

Tvořím materiály k tématům: formativní hodnocení, zpětná vazba, formativní učení, portfolio, tripartity aj. ☺

Materiály využijete při diskuzi, třídnické hodině, na konzultace, žákovské kruhy, sebe-hodnocení, sebe-rozvoj, projekty, do portfolia…

Vyberte si požadované téma níže a materiály se vám zobrazí. ↓