Aktuální nabídka webinářů:

Lektorka: Zuzana Smithová

Proč dohody nefungují

Během výuky nastanou okamžiky, kdy vaše úsilí o dohodu s žákem není tak úspěšné, jak byste si představovali.

Na tomto webináři probereme:

různé situace, kdy dohody s největší pravděpodobností nebudou fungovat,
co můžeme udělat se situací, kdy nám dohoda nefunguje,
 na webináři se seznámíme s několika možnými přístupy k neočekávaným situacím.

Součástí webináře je záznam na 30 dní.

30. května 2024 od 19:00 hodin

490 Kč

Lektor: Zuzana Smithová

Emoční vlna učitele

Emoce jsou přirozené a máme je každý. 

Jako učitelé se denně setkáváte s různými situacemi, které ovlivňují vás a vaše emoce.

Na webináři lektorka představuje:

 různé fáze emoční vlny,
 to, co můžeme udělat, když nás emoce „přepadnou“ nepřipravené,
 z webináře si odnesete rady, jak identifikovat a zavést „výhybky“ tak, aby příště nedošlo k emocionálnímu únosu.

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Webináře ke stažení – ZÁZNAMY:

Lektorka: Lucie Samková

5 klíčových kroků ke psaní slovního vysvědčení

Píšete vysvědčení nebo dopis poprvé? Rádi byste zjistili, zda ho máte správně? Nejste si jisti, zda používáte ty požadované formulace? 

Přijďte na webinář, kde zjistíte:

5 klíčových kroků ke psaní slovního vysvědčení,
co na slovní vysvědčení/do dopisu patří a co ne,
jaké formulace (ne)používat (příklady slov a vět),
– nejčastější chyby při psaní – jak jim předejít?,
jak dlouhé má slovní vysvědčení být,
jak ho udělat, aby se dalo převést na známky,
– ukázky reálných textů na vysvědčení,
a další věci, které vám usnadní psaní!

Součástí webináře je záznam na 30 dní, podpůrné PDF s přehledem formulací a rad, jak psát slovní vysvědčení/dopis + podpora lektorky do konce ledna. 

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Lektorka: Pavlína Jirkovská

Rozvoj zrakového vnímání na správné čtení a psaní

Nezralost zrakového vnímání ovlivňuje úspěšnost dítěte ve škole.

Na webináři lektorka ukáže:

jak můžeme nenásilnou formou a hrou zrakové vnímání zdokonalit a umožnit tak dětem úspěšný start do školy.

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Lektor: David Nekola

Jak na aplikace Quizlet a Quizizz

Online aplikace, které oživí náplň vyučovacích hodin!

V případě, že budou žáci tvořit kvízy sami, dochází u nich k rozvoji různých kompetencí, nejen těch digitálních.

Cílem webináře je seznámit se podrobněji s ovládáním těchto aplikací, tvorbou kvízů a s dalšími možnostmi, které nabízejí.

Lektor se zaměřuje také na to, jak tyto aplikace využít ve výuce.

Účastníci obdrží po skončení webináře podpůrné materiály v podobě textových a video návodů. 

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Lektor: David Nekola

Jak na aplikace Wordwall a Kahoot

Webinář přináší vhled do aplikací, které oživí náplň vašich hodinPro žáky jde o zajímavou možnost procvičování učiva. V případě, že budou žáci tvořit kvízy sami, dochází u nich k rozvoji různých kompetencí, nejen těch digitálních. 

Podívejte se na webinář, kde zjistíte:

– ovládání těchto aplikací

– jak tvořit kvízy a další možnostmi, které nabízejí

– jak tyto aplikace využívat ve výuce

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Lektorka: Pavlína Jirkovská

Vliv sluchového vnímání na správné čtení a psaní

Sluchové vnímání není o tom, zda dítě slyší, ale jak sluchem vnímá.

Podívejte se na webinář, kde zjistíte:  

– jak je toto vnímání je důležité pro správný rozvoj řeči a později i rozvoj čtení a psaní

– jak sluchové vnímání podpořit a nasměrovat

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč

Lektorka: Zuzana Smithová

Typy osobností žáků a jak s nimi komunikovat

Jako učitelé můžeme čelit výzvám při komunikaci s různými osobnostními typy žáků.

Ne vždy si ihned rozumíme a někdy to může být opravdu oříšek se domluvit.

Podívejte se na webinář, kde zjistíte: 

– základní rozdělení typů žáků podle řecké typologie osobnosti – cholerik, melancholik, flegmatik, sangvinik
– co to pro vás a děti znamená
– charakteristické rypy a emocionální potřeby
– způsob komunikace s jednotlivými typy

Podíváme se na nejčastější rozdíly vnímání různých situací dle typu žáka a učitele. Lektorka zmiňuje na webináře několik tipů, které vám pomohou se žáky lépe vycházet a pochopit je a jejich potřeby.

Porozumění různým typům osobností žáků může velkou měrou přispět k větší pohodě ve třídě a upevnit vztah žáka a učitele.

Součástí webináře je PDF + osvědčení.

ZÁZNAM webináře k dispozici

490 Kč   390 Kč