Wellbeing

Kartičky pro podporu wellbeingu

Skrze aktivity, které se točí kolem pocitů, emocí, potřeb a rozvoji smyslů u dětí, nenásilně podporujete sebepoznání dětí a jejich vnímání sebe sama.

Díky sebepoznání se děti učí, jak si říct o pomoc, co potřebují, co by mohly udělat, aby jim ve škole bylo lépe.

Pedagog pak může adekvátně reagovat na pocity a potřeby žáků – a přizpůsobit jim prostředí tak, aby podpořil wellbeing, klima třídy atd.

Materiál obsahuje:

1) seberozvojové pracovní listy

2) obrázkové kartičky pro práci s emocemi a potřebami

3) kartičky s otázkami pro přemýšlení

4) mindfulness omalovánky/pracovní listy

120 Kč*
99 Kč*

*cena vč. DPH