Seberozvoj

Karty na seberozvoj – 320 otázek/témat z 10 okruhů

-> podněcují k diskuzi a sebeuvědomění

-> rozvíjejí myšlení a vyjadřování se slovem mluveným i psaným

-> zvědomují emoce a názory tak, aby s nimi jedinec mohl dál pracovat

-> utužují přátelství a podporují zdravé vztahy s ostatními

-> obsahují 320 jedinečných otázek/témat na 10 okruhů ze života

-> šetří čas a zahánějí nudu

-> a mnoho dalšího! 

 

Vhodné do hodin ČJ, VV, HV, DV, Prvouky či Občanské výchovy. 

 

K výuce uvnitř i venku. Stačí vytisknout a zalaminovat. 🙂