Rozvoj digitálních kompetencí napříč předměty: Tipy na aktivity

Digitální technologie se staly nedílnou součástí našeho osobního i pracovního života. Pro děti je do budoucna důležité, aby se dokázaly orientovat v digitálním světě. Jak jim můžeme pomoci ve škole? A můžeme vůbec? 

Proč jsou digitální kompetence tak důležité?

Žáci by měli umět pracovat s elektronikou, protože se s ní setkají takřka všude. Digitální kompetence je dnes již součástí gramotnosti a schopnosti přežít ve světě. Žáci budou potřebovat nejen finanční gramotnost, ale také zacházet s nástroji, které budou potřebovat v běžném životě. Například, aby v dospělosti zvládli zaplatit běžné poplatky, přihlásit psa, objednat si zboží a vrátit ho, získat zaměstnání a udržet si ho atp. 

Z mnoha důvodů je tedy klíčové, aby žáci na základní škole získali povědomí o světě nové informatiky a o fungování technologií. My můžeme žákům pomoci získat digitální kompetence, které jim pomohou úspěšně proplouvat realitou. Nejedná se však jen o umění daná zařízení ovládat, ale také vědět, jaký mají vliv na lidské tělo, co dělají s psychikou či jaké hranice si nastavit, aby bylo užívání technologií bezpečné pro mne a mé okolí.

Je nová informatika opravdu nová?

V současnosti ve školách používáme pojem „nová informatika“, ale spoustu činností a aktivit jsme začali intuitivně používat už dříve, protože jsme chtěli dětem výuku ozvláštnit, udělat zajímavější, zábavnou a také vhodnou pro vnímání dnešní generace. 

V době, kdy probíhala distanční výuka, u nás nastal boom v používání informačních technologií ve výuce
a s jistotou už můžeme říci, že se ve školních třídách do jisté míry usadil. 

Pokud jste například používali Figurkovou školičku, tak určitě poznáváte některé unplugged aktivity, které se hojně používají. Hlavně při práci se čtvercovou sítí. Hýbalo se figurkami po šachovnici s předem stanovenými pravidly a obměňovaným zadáním… I to v běžné výuce děláme a možná nám ani nedochází, že je to taková příprava na používání digitálních technologií.

Jak zodpovědně pojmout digitálních kompetence?

Děti se potřebují naučit používat moderní digitální zařízení, ale také si osvojit základní znalosti používání počítačů, včetně psycho-hygieny spojené s jejich využíváním.

Jak používat digitální zařízení, aby se žákům nekazily oči? Je vhodné při používání zařízení jíst a pít? Jaké osvětlení je dobré mít? A jak dlouho se můžu do modré obrazovky koukat, aniž by to ovlivnilo kvalitu mého spánku? Takových otázek bychom dokázali vyjmenovat spousty – a na spoustu z nich bychom měli dětem odpovědět.

Proč je kritické myšlení úzce spojeno s používáním internetu?

K práci v hodinách i doma využíváme internet, ale nejen my dospělí máme občas problém vyfiltrovat a rozeznat, co je na internetu pravda, skutečnost a co třeba hoax (poplašné nepravdivé sdělení). Proto bychom měli dbát na rozvoj čtenářské gramotnosti a povědomí žáků o tom, že ne vše, co se píše na internetu je pravda.

Bavit se o tom, jaká nebezpečí číhají na žáky v podobě různých výzev v moři internetu, je velmi důležité. I v tom nám může kritické myšlení a čtenářská gramotnost pomoci.

Sociální sítě – aneb dobrý sluha, ale zlý pán

Schopnost (nad)užívání sociálních sítí a komunikace na nich je velké téma. Co už je šikana? Je bezpečné to, co vidíme na videu? Můžu být v komentářích sprostý? Je dobré sdílet všechny fotky, které udělám? Můžu někoho natočit a dát ho na sítě?…

Sociální sítě jsou pro děti obrovským nebezpečím a dost často je mají dříve, než je omezená věková hranice. Povídání a informování o tom, na co mohou na sítích narazit a jak se mají v takových případech chovat, i to patří do rozvoje digitálních kompetencí.

Co jsou unplugged aktivity?

Ale aby se nám z té digitalizace světa a třídy nezamotala hlava, můžeme se věnovat i takzvaným unplugged aktivitám. Tedy činnostem, které rozvíjejí digitální gramotnost, schopnost předvídat, plánovat budoucí kroky a spoustu dalších užitečných dovedností, a to bez použití techniky. Dokonce bez počítačů!

Skvělý zdroj pro seznámení se s novou informatikou bez nutnosti pracovat na počítači nebo tabletu, je webový portál imysleni.cz Tam najdete inspiraci i pro nutnou úpravu ŠVP. Například:

 • Orientace ve čtvercové síti
 • Krokování
 • Kódování číslem nebo obrázkem
 • Kódování a šifrování textu
 • Pixely
 • Obrázkové a grafové modely atd.

Tipy na aktivity v jednotlivých předmětech

Rozvoj digitálních dovedností nemá být omezen pouze na hodiny informatiky, ale měl by být aktivně dělán napříč různými předměty, aby si děti osvojily dovedností co nejvíce. Zde vám přinášíme několik aktivit, které můžete jako pedagogové využít k rozvoji digitálních kompetencí vašich žáků:

Matematika:

 • Vytváření a práce s tabulkami a grafy v programu Excel.
 • Práce na čtvercové síti a orientace s pomocí piktogramů.
 • Online matematické hry a úkoly pro procvičování počtů, geometrie a dalších matematických dovedností – například Geogebra, umimeto.org atd.

Český jazyk:

 • Online slovníky a nástroje pro kontrolu gramatiky a pravopisu, například při psaní příběhů.
 • Orientace v textu pomocí piktogramů.
 • Obrázkové a skládankové příběhy.

Přírodověda:

 • Vytváření kvízů a různých her v aplikacích – například aplikace Quizizz a hry AZ kvíz a Riskuj v PowerPointu.
 • Práce s online mapami a geografickými informačními systémy pro studium geografie či ekologie.
 • Tonda obal – internetové stránky pro děti, na kterých se naučí, co je to ekologie.

Dějepis a společenské vědy:

 • Vytváření prezentací a multimediálních projektů k historickým událostem a společenským jevům.
 • Práce s historickými mapami od mapy.cz.

Zeměpis:

Jak vypadala krajina dříve a jak vypadá dnes? Díky digitálním technologiím můžeme snadno porovnat změny, které se udály během let. Například na landscapes.cz.

Výtvarná výchova:

 • Používání grafických programů pro digitální kreslení a design ( např. Snapseed, Adobe aplikace, Malování, Gimp, Canva a spousta dalších).
 • Vytváření digitálních portfolií pro prezentaci vlastních výtvarných prací.
 • Práce s myší – můžeme se učit přesné tahy myší i v programu Malování. Dáme dětem k dispozici obrys například hradu a ony ho musí vyplnit detaily.

Hudební výchova:

 • Tvůrčí práce s hudebními aplikacemi pro tvorbu hudby a remixování skladeb. Pro menší děti
  je skvělý Chrome music lab, Blob Opera.
 • Tvorba doprovodu pomocí perkusních nástrojů – nahrajeme ho na mobilní telefon přes diktafon apod. a pak pouštíme.

Tělesná výchova:

 • Monitorování aktivit a cvičení pomocí fitness aplikací a zařízení pro sledování pohybu.
 • Využití video záznamů či fotografií pro sledování pohybu a opravy chyb při pohybu apod.

Aplikace a pomůcky, které se hodí nejen do digitální kompetence

Skvělé jsou aplikace a pomůcky, které se hodí do všech předmětů. Například prací s Ozoboty můžete procvičit třeba zlomky nebo římská čísla, ale také hledat cestu k různým slovním druhům.

Aplikace, se kterými máme zkušenost a doporučujeme je:

 • Bookwidgets
 • Quizizz
 • Quizlet
 • Kahoot
 • Plickers

Pomůcky, které děti potěší – robotika

 • Lego WEDO
 • Ozobot
 • Beebot
 • Bluebot

Na zajímavé weby s materiály můžete juknout zde.

Zapojení rozvoje digitálních kompetencí napříč různými předměty posílíá propojení teorie s praxí
a připraví žáky na úspěšné uplatnění nejen v digitálním světě. Je tedy důležité, abychom jako učitelé podporovali aktivní používání technologií a vytvářeli prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a kde se mohou učit či s technologiemi experimentovat.

Digitálním kompetencím a rozvoji v nové době zdar! 🙂

* tým Učíme společně

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *