Kompetenční mřížky – co to je?

Čím dál častěji se setkáváme ve škole s pojmem kompetenční mřížky. Co tento pojem znamená? A jaké mřížky si pod ním máme představit? Pojďme se na to společně podívat.

Zase ty kompetence

Kompetence jsou čím dál častěji skloňované slovo. Všichni víme, že ve škole už nemáme děti učit věci nazpaměť ani je nutit biflovat fakta, ale naopak je vést k tomu, aby věděly, JAK se mají učit.

Výukou, která dítě všestranně rozvíjí, pomáhá mu poznat sebe sama a vede ho k samostatnosti, rozvíjíme potřebné kompetence. Ostatně to je cílem školy – podporovat a rozvíjet žákovo kompetence. Kompetencí máme několik, například kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence občanská či pracovní. (Aktuálně se o rozvíjení kompetencí hovoří i v dokumentu Strategie 2030+, který si rozhodně přečtěte, pokud se k vám ještě nedostal.)

Kompetence v zásadě popisují, co by měl žák umět za dovednosti. Čeho by měl být schopný, jak by se měl umět ‚‚chovat‘‘ v různých situacích, co by měl dokázat. Toť stručně ke kompetencím, ze kterých vychází kompetenční mřížky.

Mapy pokroku

Kompetenční mřížky jsou jakési mapy pokroku (viz tady), akorát s tím rozdílem, že se nevěnují čistě přehledu učiva, jak jde za sebou, ale dávají dítěti najevo, jak si stojí.

V klasických mapách pokroku byste našli heslovitě vypsaný přehled učiva. Tedy například: násobilka 0-10, jednoduché slovní úlohy, příklady s přechodem před desítku a stovku, orientace na číselné ose atd. Dítě pak s mapou pokroku pracuje tak, že si dané políčko – poté, co látku umí – vybarví. Je to tedy čistý přehled toho, co dítě umí/neumí. S kompetenčními mřížkami se pracuje trochu jinak.

Kompetenční mřížky

Kompetenční mřížky, jak už z názvu vyplývá, v sobě skrývají dané kompetence. V bublinkách nenajdete heslovitý přehled učiva, ale celé krátké věty. Z mřížky vyplývá, co by dítě mělo ideálně umět. Místo násobilky 0-10 tam tedy bude například stát: Ovládám počty v oboru násobilky 0-10. Dítě si tedy může políčko vybarvit tehdy, kdy je to pravda. Navíc mu věta dává zřetelně najevo, co se po něm vyžaduje/chce.

Kompetenční mřížky však používáme nejen na vybarvení, ale na orientaci v učivu obecně. Ideálně s nimi pracujeme tak, že při zahájení učení dané látky si uděláme v mřížce k dané bublince tečku. K tomu si napíšeme datum, kdy danou látku skončíme a bude následovat zkoušení/test. To proto, aby dítě vědělo, co ho čeká. Chceme, aby mělo šanci se na zkoušení připravit.

Během procesu učení můžeme ‚‚rychlejším‘‘ dětem dát možnost zkoušení dříve – pokud uspějí, mohou si políčko vybarvit. Případně vyzkoušíme až všechny najednou. Po zkoušení zjistíme, kdo si jak stojí. Pokud dítě danou látku ještě neumí, políčko si může vybarvit zčásti, případně si do něj udělat hvězdičku, že se danou látku doučí. V takovém případě se s ním dohodneme na dalším termínu zkoušení. (Dáme přesné datum. Pokud opět neuspěje, necháme na něm, kdy se danou látku dodatečně doučí – není to naše zodpovědnost.)

Kompetenční mřížky mohou vypadat různě – kreativitě se meze nekladou. Doporučuji však bublinky nechat bílé, aby si je děti mohly vybarvovat.

Složitá práce

Kompetenční mřížky se mohou na první pohled zdát složité a zbytečně přehlcené, ale nenechte se mýlit. V praxi vám stačí vytvořit kompetenční mřížky na profilové předměty a pak s nimi dále pracovat. Jako u všeho platí, že je potřeba to zkoušet, přizpůsobovat situaci a najít si v tom ‚‚to své‘‘.

Kompetenční mřížky mají své kouzlo – pomáhají dětem porozumět tomu ‚‚co a proč‘‘ se učí. Vám dávají možnost přípravy na školní rok, pomáhají orientaci v učivu a jsou pro vás i pro děti podpůrnou pomůckou. Rodičům dávají najevo, jak si jejich dítě stojí, co (ne)umí, jak se mu (ne)daří. Zároveň můžete mřížky skvěle využít v kombinaci s portfoliem či na tripartity. (Jak na tripartity nebo na portfolio? Mrkněte sem.) Když s nimi budete pracovat pravidelně, pomůžete dětem převzít zodpovědnost za jejich učení – a to je to, co chceme.

Co do kompetenčních mřížek psát?

Do kompetenčních mřížek, jak už jsem psala výše, patří krátké a výstižné věty. Větou chceme dát najevo, že dítě danou věc umí/ovládá/zná/dovede. A přesně tak by měla být věta formulovaná. Tedy například:

  • Rozliším souhlásky a samohlásky.
  • Umím psát velká a malá psací písmena.
  • Vyjmenuji všechny slovní druhy.
  • Ovládám pravidla psaní y/i po vyjm. slovech.
  • Dokážu napsat správně dopis.
  • Používám pravidla pro psaní ů/ú.
  • atd…

Nebojte se být kreativní a věty střídat. Pokud už nemáte nápady na slova, doporučuji na internetu hledat synonyma ke slovesům.

Pokud vás kompetenční mřížky zajímají více, ráda vás uvidím v kurzu Formativní učení, ve kterém kompetenční mřížky (a další podpůrné věci do výuky) přímo tvoříme. Přeji, ať se vám tvorba daří!

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *