Zeptala jsem se učitelek, co je trápí…

Na konci ledna jsem vytvořila dotazník pro učitelky 1. stupně. Cílem bylo zjistit jejich výzvy, s čím nejvíce pracují, co je trápí a co potřebují. Sešlo se celkem 162 odpovědí a mnohé z nich se v dotazníku opakovaly. Jak tedy průzkum dopadl?

Otázky v dotazníku

V dotazníku jsem se ptala volnými i uzavřenými otázkami. Proto si je postupně projdeme a já vám u nich rovnou zmíním nejčastější odpovědi. Otázek bylo celkem 7, každá na jinou oblast.

Otázka: Popište prosím, jak se nejraději učíte s dětmi?

Zde se učitelky shodly ve více vrstvách. Nejčastěji zmíněné bylo projektové vyučování, poté didaktické hry (i s využitím PDF materiálů), vrstevnické učení a frontální výuka doplněná o zábavné prvky.

Méně se objevovalo učení venku a centra aktivit. Někteří jedinci také zmínili že pracují podle Daltonského či Montessori plánu.

Otázka: Co je vaší momentální největší výzvou v učení dětí a ve školství?

Zde jednoznačně v dotazníku vyhrála odpověď formativní hodnocení. Za ní hned v závěsu učitelky řeší komunikaci s rodiči a konflikty dětí ve třídě. Mezi velmi časté se také řadí motivace dětí k učení a zapojení her do výuky.

Některé učitelky zmínily konkrétně potíže v předmětech. Velmi mě překvapilo, že zápasí s českým jazykem (zde hlavně ve čtení s porozuměním) a pak s angličtinou (to bylo více obecné). Na třetím místě mezi předměty se umístila matematika, což mne tolik nepřekvapilo.

Mnoho učitelek se také zmínilo, že by rády zapracovaly na seberozvoji a to konkrétně na práci s časem a umět odpočívat. Některé dokonce zmínily, že se cítí vyčerpaně. To je vzhledem k současné koronavirové situaci naprosto pochopitelné.

Otázka: Co nejvíce využíváte ve výuce a při práci s dětmi? 

Odpovědi uvedu v procentech:

 • pracovní listy – 78 %
 • učebnice a pracovní sešity – 73 %
 • interaktivní tabule – 73 %
 • deskové hry/pomůcky – 66 %
 • PDF materiály/PDF pomůcky – 56 %
 • přírodniny (při učení venku) – 53 %
 • stavebnice – 37 %
 • projekty – 33 %
 • portfolio – 30 %
 • speciální materiály (Montessori, Waldorf … ) – 22 %
 • centra aktivit – 16 %
 • jiné – 8 %

Otázka: Jak často v hodinách používáte…? 

Zde jsem se ptala, jak často využívají v hodinách sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, zpětnou ústní vazbu, zpětnou písemnou vazbu, formativní a sumativní hodnocení.

Z odpovědí vyšlo najevo, že nejvíce využívají zpětnou ústní vazbu a to denně. A nejméně vrstevnické hodnocení. Ostatní byly tak 50:50.

Otázka: Jaké máte zkušenosti s… ? 

Zde bylo v dotazníku na výběr frontální třídní schůzky, tripartity/triády, konzultace, žákovský kruh, mírové místo, mluvící předmět, nenásilná komunikace a třídní kavárna.

Učitelky nemají moc informací k tripartitám/triádám a k nenásilné komunikaci. Ve většině případů netuší, co to je mírové místo, mluvící předmět a třídní kavárna.

Oproti tomu mají zkušenosti s konzultacemi a frontálními třídními schůzkami. Žákovský kruh znají 2/3 z nich.

Otázka: Co se chcete naučit/dozvědět, ale nemáte na to čas?

Zde nejvíce učitelek odpovědělo již zmíněné formativní hodnocení. Za tím bylo hodnocení obecně a pak komunikace (ať už ve třídě nebo s rodiči).

Otázka: S čím byste potřebovala nejvíce pomoct?

 Zde také převažuje odpověď s formativním hodnocením. Dále s pomůckami, s problémovými žáky a s (opět) komunikací.

Výsledek dotazníku?

Mile mě překvapilo, kolik učitelek se zapojilo a jaké byly jejich odpovědi. Je zřejmé, že zápasí s podobnými problémy a přejí si vyřešit/vědět/umět podobné věci.

DĚKUJI všem, kdo se zapojil. ♥ Jako dárek vás zvu na 4týdenní kurz Formativní hodnocení v praxi. Super na něm je, že nemusíte být on-line v přesnou dobu! 🙂

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *