Přípravný týden = už nám to začíná!

A je to tu! Přípravný týden. Prázdniny utekly jako voda a už se pomalu probouzíme do nového školního roku. Co se děje ve školách během přípravného týdne? Je toho vskutku dost. I když pro veřejnost je tento týden opředený vlnou záhad.

Učitelé chodí domů pozdě… proč?

Někteří učitelé chodí během přípravného týdne domů až večer. Proč? Pojďme se tomu podívat na zoubek…

Úklid třídy a příprava na nový školní rok, to je to, co pedagogy v přípravném týdnu čeká. Vymýšlíme téma, kterého se budeme držet celý školní rok (např. Harry Potter, zvířata ze zoo, na louce, námořníci aj), vyrábíme pomůcky či hledáme nápady do výuky.

Někteří z nás se zaměří i na novinky, např. formativní hodnocení – vyrobit si můžeme pro děti hodnotící škálu ve stylu semaforu, třídní rozvrh hodin, předpřipravené bubliny na třídní pravidla (doděláme s dětmi společně) aj.

Tohle všechno nám zabere spoustu času. Mnohdy ani 8hodinová pracovní doba nestačí a tak si bereme věci domů. Nedejbože, když se nám stane, že se musíme s celou třídou stěhovat do jiné místnosti! To pak paní učitelky, páni učitelé a jejich rodinní příslušníci přemisťují věci z místa na místo. 

Tematický plán je také plán

Přípravnému týdnu vévodí i administrativa a nové „temaťáky“. Pomocí tematických plánů si rozvrhujeme a plánujeme učební látku, kterou s dětmi probíráme celý rok.

Náš tematický plán musí odpovídat školnímu vzdělávacímu plánu (ŠVP), který má každá škola jiný. ŠVP pak stojí na rámcově vzdělávacím plánu (RVP), který vydává MŠMT. Tyto dva dokumenty jsou pro nás tedy závazné.

Vraťme se ale o pár kroků zpět. Tematické plány zpravidla vytváříme na každý předmět. Pak je snadné provázat témata skrze jednotlivé vyučovací hodiny. Jen si musíme dát pozor na to, aby nám témata a obsah učiva dával smysl a abychom během roku mohli u dětí rozvíjet kompetence.

V tematickém plánu najdeme jak obsah učiva, tak průřezová témata a rozvíjené kompetence. Pokud si tvoříme plán jenom pro sebe, například roční, můžeme si do něj dát i výlety, zajímavé dny během roku atd., což nám potom pomůže provázat učivo se životem venku.

Ach ty porady a školení

Během přípravného týdne také probíhají porady, na kterých se řeší celoškolní akce, změny v rozvrzích, případné náhlé změny vyučujících, úvazků apod.. Pro většinu pedagogů je tato část přípravného týdne největší ‚‚nutností‘‘, kterou musí podstoupit, ale velmi nerad.

A nezapomínáme se vzdělávat – školení a seberozvoj nás neminou. Někteří ředitelé škol využívají nepřítomnosti dětí ve škole k uspořádání celoškolních školení, kurzů či koučinku pro pedagogy. Ač je to velmi potřeba, je to další část dne, která nám bere prostor a čas, abychom se připravili na školní rok.

Některé školy pojmou přípravný týden jako pohodový a jedou například na teambuilding. To je akce, na které se tzv. stmelí kolektiv lidí, kteří ve škole budou po celý rok společně pracovat.

A jak to máte vy?

Nezapomeňme si přichystat učebnice

Důležitou částí přípravného týdne je kontrola učebnic. Jak jejich počtu, tak obsahu. Pokud máme nové učebnice, ze kterých jsme ještě neučili, čeká nás dost práce. Měli bychom mít ve třídě určitý počet knížek, pracovních sešitů, sešitů na psaní, ale hlavně lavic! 

Další důležité dokumenty

Můžeme si nadepsat a připravit třídní knihu, přichystat si diář, známkovací sešit, barevné tužky, razítka
a vše, co rádi používáme. Hodit se nám také bude třídní výkaz a přehled o dětech.

Na začátku roku pak budeme kontrolovat údaje u dětí, např. telefonní čísla na rodiče, aktuální bydliště, zdravotní omezení apod. A určitě si nezapomeneme vybrat souhlasy např. pro focení.

Zapojme asistenty

Během přípravného týdne se synchronizujeme s naším asistentem pedagoga, pokud ho tedy ve třídě máme. Je skvělé, když se na celém plánování může podílet a bude tak vědět, co ho s námi během roku čeká. Nezapomínejte tedy na to, abyste svého asistenta také zapojili.

A co dalšího můžeme během přípravného týdne dělat?

  • Uvítací aktivity – ať už učíme jakoukoliv třídu, pravděpodobně si na září připravujeme uvítací aktivity. I kdyby to byly jen kartičky s otázkami pro rozhovor s žáky, jak se měli o prázdninách. Odpověď: „dobrý“ nám nestačí. Uvítací aktivity nám mohou pomoci, abychom žáky na začátku roku po odpočinkovém létě rozhýbali.
  • Ladíme se s kolegy – přípravný týden poskytuje učitelům příležitosti setkávat se mezi sebou a naplánovat výuku jednotně. Především, když jsou ve škole žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, měli bychom se sjednotit v pravidlech, odměnách i sankcích, ale i v postupech. 
  • Jednotný přístup – společně nastavená a promyšlená pravidla poskytují dětem pocit bezpečí. Vědí, co mají očekávat, dokáží předvídat reakce svého okolí a dokáží se v prostředí školy lépe orientovat.

Co dělat, když nám zbyde čas?

Pokud je to možné, zkontrolujeme si loňské pomůcky a vyřadíme, co se neosvědčilo. Můžeme si udělat seznam pomůcek, popsat šanony s jednotlivými pracovními listy a metodikami a udělat vítr v poličkách.

Když budeme mít po prázdninách hodně sil, můžeme si „uklidit“ na svém pevném disku v počítači. Zároveň si tak na začátku školního roku připomeneme, co tam máme za poklady a poznamenáme si, kde je můžeme později snadno najít.

Nový školní rok víří novinkami

A protože ve školství se chystá spousta změn, potřebujeme čtvrtého září vykročit pravou. Sledujte novinky v legislativě. Co je nového v RVP, jaké konkrétní změny se týkají nás učitelů. Jak bychom měli případně změnit své tematické plány a učební postupy. Co nás čeká a nemine?

Tým Učíme společně vše bedlivě sleduje. Přijďte k nám na webinář zdarma a nic vám neuteče.

Přejeme vám pohodový přípravný týden a během školního roku pevné nervy a zdraví! 🙂

Tým Učíme společně

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *