Wellbeing ve škole

Pojem wellbeing se v českém školství začal více skloňovat v době distanční výuky. Co to znamená? A proč bychom se mu měli věnovat?

Dopady pandemie

Už je nám známo, že během propuknutí Covidu 19 žáci ztratili schopnost se přirozeně adaptovat. Méně komunikovali a začali být úzkostní. Dopady pandemie vnímáme u dětí velmi výrazně i teď.

Během distanční výuky trvalo dětem mnohem déle pochopit konkrétní učivo. Učitelé neměli možnost si ověřit, co žáci doopravdy umí. A to i přesto, že učitelé i rodiče dělali, co mohli. Nyní s odstupem umíme v distanční výuce najít spoustu kladů, například přinesla do škol technické vybavení a zvýšila gramotnost žáků i učitelů v informatice. Nicméně nám do dnešních dnů přinesla i spoustu potíží, co se týče psychické pohody dětí.

Co wellbeing doopravdy znamená?

Pojem wellbeing není příliš známý a málokterý pedagog ho umí vysvětlit, ale denně se s ním setkává každý z nás. 

 „Je to pohoda“. A pohoda není náhoda!

Školní prostředí má u žáků vliv na učení se, adaptaci a celkový rozvoj. U ostatních zaměstnanců školy působí prostředí na jejich výkonnost, psychické naladění, schopnost vhodně reagovat, překonávat stres a překážky. 

Úkolem wellbeingu je vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všichni, kteří školu navštěvují (pedagogové, nepedagogové, žáci i rodiče). Všichni účastníci včetně toho nejvýše postaveného – ředitele. 

Kvalitní a příznivé školní klima:

  • Má vliv na psychiku žáků.
  • Eliminuje šikanu.
  • Pomáhá žákům zpracovávat emoce.
  • Snižuje výskyt úzkostných stavů.
  • Díky příznivému klima ve škole z ní odchází sebevědomější a spokojenější lidé, kteří umí své znalosti využít v praxi.

Energii každé školy lze ovlivnit. A wellbeing ve škole jakbysmet.

Co může každá škola udělat pro to, aby zde zaměstnanci rádi pracovali a žáci se nebáli učení? Co může udělat každý z nás?

Aneb ve wellbeingu „každý chvilku tahá pilku“

Základem je uvědomit si, že žádný člen skupiny by se neměl cítit dobře na úkor někoho jiného. Každý by měl začít sám u sebe. Odpovědět si na otázky: 

„Co mi chybí ke štěstí, abych se cítil v bezpečí a naplněný?“. 

„Co ještě potřebuji“?

„Jak dosáhnu toho, co potřebuji?“

Základem wellbeingu a učení je výchova. A výchova ke školství patří, protože díky ní si lidé utváří své postoje. Je důležité, aby jednotlivé činnosti dělali lidé dobrovolně a dlouhodobě. Když to vztáhneme k wellbeingu a jeho naplnění, je potřeba propojit výchovu s výukou, neboť se stejně navzájem ovlivňují.

‚‚Životní pohodu‘‘ můžeme ovlivnit v pěti oblastech – kognitivní, fyzické, emocionální, sociální a duchovní. Tyto oblasti jsou nedílnou součástí rozvoje dětí ve škole.

Jak 5 oblastí wellbeingu propojíme s výukou?

  • Kognitivní oblast

K naplnění rozumové oblasti, můžeme využít např. čtení s porozuměním.

  • Fyzická oblast

Zdravý pohyb pomáhá udržovat tělo v dobré fyzické kondici, stejně jako strava a pravidelný spánek. Zařazujme pravidelně protažení a cvičební chvilky do hodin!

  • Emocionální oblast

Jednotlivé oblasti jsou propojené. Pohybem působíme i na schopnost zpracování emocí a celkové emoční naladění každého z nás. S emocemi se dokážeme poprat díky práci se zpětnou vazbou
a sebereflexi. Vliv na celkové rozpoložení lidí ve škole má i způsob hodnocení. Zkusme to formativně!

  • Sociální oblast

Ve sociální oblasti můžeme využít toho, co dobře známe. Ze začátku například rozšířit techniky práce s klimatem, které děláme v celé škole, do jednotlivých tříd. Komunikaci s rodiči a dětmi můžeme rozvíjet pomocí tripartit (netradičních třídních schůzek).

  • Duchovní oblast

Pomáháme si navzájem dodržovat společně nastavená pravidla. Duchovní stránka obsahuje ucelený soubor hodnot, který se neřídí žádným konkrétním náboženstvím. Pomáhá lidem se orientovat
ve společnosti a být její součástí. Jaká pravidla máte ve třídě?

Ano, není to jednoduché a nikdo neříká, že to půjde hned. Naštěstí v dnešní době existuje spousta možností, jak s wellbeingem pracovat, jak podpořit klima třídy, rozvíjet sebe sama i práci s dětmi.

A co wellbeing učitelů?

Pro zaměstnance školy je důležité odpovídající finanční ohodnocení, vzájemný respekt, úcta
a spolupráce, na tom se jistě shodneme.

Žákům, učitelům, asistentům pedagoga, rodičům i nepedagogům pomůže zajištění školních poradenských pracovišť ve školách. V těch působí speciální pedagog, psycholog, metodik prevence, výchovný poradce atd. Přítomnost odborníků zajišťuje podporu, jistotu, motivaci a pocit bezpečí. Tam, kde na to nejsou prostředky, lze zapracovat na vzájemné komunikaci a důsledné spolupráci všech zúčastněných.

Nedělejme z wellbeingu většího strašáka, než je. Jistě se shodneme, že každý učitel, kterému záleží na dětech, se wellbeingu věnuje. A pokud vnímáte, že byste se chtěli o tomto téma dozvědět více, srdečně vás zveme na webinář zdarma ‚‚Aktuality ve školství‘‘, ze kterého bude i záznam.

Wellbeingu dětí i učitelů zdar!

Jeden komentář

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *