Multisenzoriální výuka do každé školy!

Co to je multisenzoriální výuka? Pro koho se hodí? A můžete s ní začít i vy?

Multisenzoriální aneb smyslové…

Multisenzoriální vnímání při učení je vhodné pro žáky s odlišným mateřským jazykem, pro děti s poruchami učení a se speciálními vzdělávacími potřebami. A ano – tyto metody jsou vhodné i pro běžné žáky!

Multisenzoriální metody výuky provádíme tehdy, když při učení chceme zapojit více smyslů. A právě díky smyslovému vnímání jsou děti následně schopné více použít nové znalosti v praxi. 

Metody, při kterých dítě využívá více smyslů, ho vtáhnou do děje a všem ostatním oživí hodinu. Skvěle motivují, udržují pozornost po celou dobu činnosti, dopomáhají zapamatování si a spojení látky s realitou. Navíc činnosti s multisenzoriálním přístupem pomáhají žákům poznat sebe sama a vybrat si vhodnou cestu, díky které si učivo lépe osvojí.

Každému vyhovuje jiný styl učení. Jednomu dítěti vyhovuje přijímání informací sluchem, druhému zrakem a třetí žák je třeba kinestetický typ, který potřebuje k výuce pohyb. Proto je vhodné dělat aktivity, které zapojí co nejvíce smyslů. A jaké to jsou?

Aktivity k propojení smyslů

Aktivit či her, díky kterým vytvoříte multisenzoriální výuku, existuje nepřeberné množství. Například:

 • tříbarevné podtrhávání textu
 • práce s myšlenkovými mapami, grafy
 • prezentace a ilustrace
 • koláže
 • komiksy a komiksové bubliny
 • časové osy
 • plakáty
 • podcasty
 • rozhovory a diskuse
 • říkadla, básně, přezpívání textu a zdramatizování textu 
 • hry
 • pravidelné přestávky ad.

Pojďme zbořit bariéry!

Při práci s multisenzoriálními metodami se stírají rozdíly mezi žáky. Každý má svou roli a nikdo není ztracený ani opomíjený. Dobrý pocit a zdravé sebevědomí, to je součástí příjemného klima a wellbeingu ve škole. 

Pomůcek a postupů pro mutisenzoriální vyučování existuje široká škála a pro začátek není třeba vysokých finančních nákladů. Můžeme začít s aktivitami jako:

Třídění

Třídění lze zařadit do všech výukových předmětů v jakémkoli věku žáků. Třídit můžeme barvy, živočichy, materiály, čísla, samohlásky a souhlásky. Zapojíme tak zrak, hmat, pohyb a klidně i sluch!

Modelování

Modelování tvarů, písmen, čísel a třeba úseček v geometrii. Z papíru, lepidla, hmoty, modelíny, hrášku a špejlí… jistě vás napadne spoustu dalších materiálů.

Pokusy

Klasické pokusy, například během hodiny prvouky, jsou multisenzoriální už samy o sobě. Například jednoduchá ukázka toho, jak je sníh vlastně špinavý při změně skupenství vody, je pokus sám o sobě. Mnoho dnešních dětí nemělo sníh v ruce, natož, aby viděly, že taje… Dopřejme jim poznávání skrze smysly!

Například v Montessori děti zapojují více smyslů při učení…

Kde multisenzoriální výuku ještě najdeme?

Ostatně už i pan Komenský prohlásil:

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ J. A. Komenský

Sám Komenský využíval propojení rukou a hlavy. A nepůjdeme daleko, když se podíváme na výuku Marie Montessori, činnostní učení, učení venku nebo badatelskou výuku. 

Montessori výuce se apeluje na logické postupování od nejjednoduššího ke složitějšímu. Práce s materiálem, který umožňuje dětem využívat různé smysly a tím lépe chápat souvislosti, je zde na denním pořádku.

Mezi oblíbené Montessori pomůcky, které často využívají i běžné ZŠ, patří:

 • Tyče lichých a sudých čísel.
 • Smirkové tabulky čísel, které mají zdrsněný povrch.
 • Sčítací a odečítací tabulky s čtvercovou sítí.
 • Barevné odlišování čísel ad.
 • Manipulační perlové řady,
 • či geometrická tělesa.

Montessori styl výuky se hodí pro žáky základní školy do všech předmětů. Pokud vás více zajímá, tak kniha: „Montessori pro nechápavé“ od Patricia Spinneli vám dá skvělé tipy na multisenzoriální činnosti s dětmi. Lze je využít doma i ve výuce.

A co takové činnostní učení? 

Činnostní učení je založené na učení se zkušeností. A zkušenost získáváme zejména manipulací s předměty. Během výuky se žáci učí samostatnosti. Řeší magické čtverce, učí se vyjmenovaná slova pomocí pochopení jejich významu a s názorem. Běhací diktáty a číselné osy jsou jen malou částí komplexní výuky pravou mozkovou hemisférou. I činnostní učení tedy využívá multisenzoriální prvky.

My například můžeme propojit odborné předměty s hudební výchovou, jak to dělá Jakub Kacar a píše se na blogu „Jak na hudebku“. Hned je opakování řek s Bedřichem Smetanou zábavnější. Nebo si můžeme pozvat do hodiny písně Veroniky Hajníkové a je tu rázem „Zpívaná čeština“.

A badatelská výuka je co?

‚‚Gró‘‘ bádání je volba pracovního postupu a stanovení hypotézy. Žáci si díky badatelskému přístupu uvědomují podstatu problému a snaží se samostatně vymyslet řešení.

Bádání je také multisenzoriální činností, protože je potřeba hypotézy řádně prověřit. Skvělé tipy na badatelské činnosti naleznete zde.

Možností, jak zařadit multisenzoriální činnosti do výuky je mnoho. Stačí se jen zamyslet a pak konat…

Tak co, už máte nápady? Podělte se o ně s námi! 🙂

Autor: Jana Marečková, tým Učíme společně

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *